Mellan-logo.jpg                   en_bro_eller_flera_skepp_1.jpg              

 

                                                                                                                                                     

                                                                

                            

                                                      

Tugboat-CE.jpg

                  

             

Lösningar

Utifrån kundens behov designar vi alltid utveckling av operativt ledarskap som ett strategiskt initiativ.

Följande krävs för ett lyckat resultat:

- Att ledningen står bakom initiativet

- Uppföljning och förstärkning

- Uppvisa resultat och att de är synliga

- Strategisk integration, att det operativa ledarskapet är ett

  strategiskt initiativ

- Att införandet av det operativa ledarskapet sker systematiskt

- Att ledarskapets effektivitet mäts

Vill du veta mer >>