Mellan-logo.jpg                   en_bro_eller_flera_skepp_1.jpg              

 

                                                                                                                                                     

                                                                

                                             

                                                      

Tugboat-CE.jpg

                  

             

Hur presterar ditt team

Har du en uppfattning om ditt team är högpresterande? Vi kan hjälpa dig att jämföra ditt team med ett högpresterande så att du kan se vad Ni behöver göra för att utveckla ditt team till ett ”dream team”!

Vår erfarenhet och forskning visar på att det är tre huvudområden som har den största potentialen hos team:

*    Teamet är oklart över sitt uppdrag, sina normer, hur beslut skall fattas och hur de skall kommunicera

*    Teamet och dess ledare vet inte vilka områden som måste fokuseras på när det gäller hur vi jobbar tillsammans

*    Teamet kan inte ställa en diagnos över de behov som finns av ledarskap och det är oklart var ledarskapet skall komma ifrån

Vill du veta mer om detta så vänligen ta kontakt med oss via länken nedan.

Klicka här >>