Mellan-logo.jpg                   en_bro_eller_flera_skepp_1.jpg              

 

                                                                                                                                                     

                                                                

                                             

                                                      

Tugboat-CE.jpg

                  

Resultat

Hos våra kunder kan vi se att följande:

-       Medarbetarnas uppfattning om ledaren blir bättre

-       Medarbetarna når sina mål i högre utsträckning

-       Medarbetarnas uppfattning om sin egen ökade kompetens syns  

        tydligt

-       Mindre spänningar och stress i organisationen

-       Ledarna upplevs som mer förändringsbenägna och mottagliga för

        nya idéer

-       Medarbetarna upplever att ledarna är mer intresserade i deras 

        egen utveckling

Vill du veta mer.....