Mellan-logo.jpg                   en_bro_eller_flera_skepp_1.jpg              

 

                                                                                                                                                     

                                                                

                                      

                                                      

Tugboat-CE.jpg

                  

             

Utmaningar

Dagens affärsklimat är troligen mer komplext än någonsin. Detta innebär också att utmaningarna i organisationer blir svårare att hantera. Ledarkultur har lång erfarenhet och kunskap i att se till att ni kan skapa en kultur som stödjer människors utveckling, ökar produktiviteten och de ekonomiska resultaten.

De vanligaste utmaningarna vi ser:

      -    Leda organisatorisk förändring

-    Leda tillväxt

-    Göra mer med mindre

-    Odla och utveckla ledarskapskapacitet

-    Utveckla och bygga ledarskapskapacitet som är effektiv

   Säkerställa att ledare vet hur de uppfattas

-    Riva pyramider och utveckla samarbete

-    Klargöra vision, värderingar, affärsidé och strategier

 

Programdesign

Sedan början av 1990 talet har vi ständigt i ett nära samarbete med våra uppdragsgivare utvecklat effektiva och framgångsrika program för utveckling av ledarskap, förändring, team och inte minst personlig utveckling och ansvarstagande.

Vi har designat för IKEA, V&S group, Capio, Vattenfall, Handelsbanken, SEB, Nordea, If, Bilia, Akzo Nobel, 3, Linköpings Universitet, Getrag, Nyköpings Kommun, Ericsson, SCA och många fler.

Vill du veta mer.....

 

Träning

Vi genomför utveckling av individer på alla positioner. Vi använder beprövade, effektiva koncept som lätt går att lära sig och använda i praktiken.

Vill du veta mer.....

System för mätning av effektivitet

Vi tror på att det som mäts också fokuseras på. Vi vill därför alltid mäta resultatet av våra insatser därför att vi har upplevt att detta då blir en investering och inte en kostnad.

Vill du veta mer.....