Mellan-logo.jpg                   en_bro_eller_flera_skepp_1.jpg              

 

                                                                                                                                                     

                                                                

                                  

                                                      

     Tugboat-CE.jpg

                      

      Tugboat-CE.jpg

     Tugboat-CE.jpg

                  

             

Partners

Vi följer devisen att det du är bäst på skall du fokusera på! Vi samarbetar därför med olika partners för att erbjuda dig det bästa alternativet med kopplingar till de strategiska initiativ som finns.

 

Part Development AB

En av de bästa aktörerna inom LEAN med djup kunskap och lång erfarenhet av hur LEAN kan tillämpas i alla olika typer av verksamheter. Samtliga konsulter i bolaget tränas kontinuerligt i Japan för att ständigt ligga steget före i lärandet. LEAN är ingen aktivitet eller metod som går att genomföra för att sedan vara klar. Det rör sig snarare om ett förhållningssätt eller en strategi för hur verksamheten ska bedrivas. LEAN är alltså ett överordnat begrepp som omfattar företagskultur, värderingar, grundläggande principer, metoder, ledarskap, medarbetarskap etc.

Läs mer.....

 

 

Inspirera AB

Inspirera coachar, utbildar och inspirerar med syfte att göra dig och ditt företag till förebilder för din omgivning och för nästa generation. Inspireras konsulter har en unik kombination av hjärta, professionalism, erfarenhet och engagemang och alltid din/ditt företags utveckling i fokus.

Inspirera hjälper oss att minska glappet mellan det vi lär ut och praktiskt handlande. 

Läs mer.....

Aspro AB

För att kunna erbjuda ett helomfattande stöd till våra uppdragsgivare samarbetar vi med Aspro. De tillhandahåller alla tester som kan behövas för att hjälpa en individ och en organisation att fatta rätt beslut. Aspro stöttar också vid drog- och alkoholmissbruk.

Läs mer.....