Mellan-logo.jpg                   en_bro_eller_flera_skepp_1.jpg              

 

                                                                                                                                                     

                                                                

               

                              

                                                      

                  

             

Organisatorisk vitalitet

Organisationer har i många fall strategiska initiativ och planer. Här finns visioner, värderingar, strategier och långsiktiga mål. Med hjälp av dessa så vill ägarna och ledningen i bolaget säkerställa ekonomiska nyckeltal som lönsamhet och aktievärden, vi kallar detta strategiskt ledarskap.

Organisationen har sedan ett antal funktioner och nivåer för att verkställa de strategiska initiativen, vi kallar detta operativt ledarskap.

De operativa ledarskapet påverkar medarbetarnas förmåga att hantera kunderna, både medarbetarna och kunderna påverkar varandra samt är de som bidrar till den organisatoriska vitaliteten.

Det strategiska ledarskapet kan bara påverka det operativa ledarskapet inte kunder och medarbetare. Det är därför avgörande för organisationens vitalitet att det operativa ledarskapet finns med som ett strategiskt initiativ i det strategiska ledarskapet.

Vi använder den senaste forskningen kring hur ett effektivit operativt ledarskap utvecklas och bedrivs.

Vill du veta mer..........