Mellan-logo.jpg                   en_bro_eller_flera_skepp_1.jpg              

 

                                                                                                                                                     

                                                                

                                     

                                                      

Tugboat-CE.jpg

                  

             

Leverantörer

RocheMartin är vår huvudleverantör. Vi har kompetens i alla deras program och vi kan också utbilda tränare med hjälp utav våra mycket erfarna Master trainers. Vi arbetar med deras koncept Emotional Capital Report, ECR. Vi använder deras koncept som ett operativsystem för att effektivisera all kommunikation kring prestation och utveckling i en organisation. Våra metoder utvecklar det som står för upp till 80% av det operativa ledarskapets effektivitet.

 

ECR, utveckling av det emotionella ledarkapitalet

Idag rekryteras och bedöms ledare på sin intellektuella förmåga och sin kompetens. Mycket liten hänsyn, om någon alls, tas till den emotionella kompetensen. ECR är ett system för att mäta och utveckla de viktigaste ledarkompetenserna och är validerat mot ledare som har uppnått bättre resultat över tiden än andra!

Genom att själv låta andra som din chef, dina medarbetare och dina kollegor svara på ett frågebatteri som tar c:a 10 minuter så kan vi därefter hjälpa dig att utveckla dig till en ännu effektivare ledare.

Läs mer.....

 

Tester

Vi använder ECR, ECR360, ECR rekrytering, MBTI®, DISC® och många andra. Vi har också bryggor till vårt operativsystem för att ännu effektivare kunna utnyttja kraften i båda.

Vill du veta mer, kontakt oss >>