Mellan-logo.jpg                   en_bro_eller_flera_skepp_1.jpg              

 

                                                                                                                                                     

                                                                

               

                              

                                                      

Tugboat-CE.jpg

                  

             

  Förändring är enkelt !

Varje dag startar många förändringsprocesser och enligt

Harward är det mer än 50% av dessa som inte når sina mål!

Hur kan vi då påstå att det är enkelt?

Forskning visar på att all förändring måste utgå från

de strategiska initiativen och bedrivas med det operativa ledarskapet.

Forskningen visar också människor blir oroliga vid förändring och

alla reagerar olika.

Alla går igenom 6 olika faser vid förändring:

- Är Information relevant

- Berör det mig personligen

- Hur skall det genomföras

- Hur blir jag påverkad

- Hur skall vi samarbeta

- Hur kan vi göra det ännu bättre

Vill du veta mer.....